A morzejeleknek négy fajtája ismeretes:a betűjegyek, a számjegyek, az írásjelek, és az üzemi jelek.
A morzejelek megtanulása közben nagy segítségre lehet,ha a jeleket csoportosítva tanuljuk, pl.: e= • , i= • • , s= • • • stb. Talán még sokall könnyebb a tanulás, ha mnemotechnikai*  módon a jelek helyett a rájuk jellemző szavakat tanuljuk meg. PL. ha a pontot rövid,és a vonást hosszú szótaggal helyettesítjük és a szó olyan betűvel kezdődik, mint amilyen betűt jelent, ilyen szavakat alkothatunk: b= – • • • békababa; c= – • – • céklarépa.
A tanulást és gyakorlást igen megkönnyíti,ha a pontot röviden "ti", a vonást pedig "tá" szótaggal mondjuk. A "p" betűnél például nem azt mondjuk, hogy "pont-vonás-vonás-pont", hanem azt, hogy: "ti-tá-tá-ti". 

Letöltés(pdf) >>

Magyarázat:

' – ' hosszú (tá)
' • ' rövid (ti)

Sípjelek:

Vigyázz: – 
Állj: • – 
Előre: • 
Gyülekező: – – • 
Ide hozzám: • • 
Megértettem: – – 
Óvatosan, lassan: – – – 
Sebesen, gyorsan: • • • 
Vezetők hozzám: • • • – 
Vészjel (SOS): • • • – – – • • •

Morzejelek:

1. Betűk

a: • – agár
á: • – – • – ajándékozás / akácméznyalás
b: – • • • békababa
c: – • – • céklarépa
d: – • • Dánia
e: • eb
é: • • – • • evezőnyele / ez az É jele
f: • • – • falitábla
g: – – • gázkályha
h: • • • • hepehupa
i: • • Ibi / ima
j: • – – – japáncsászár
k: – • – kártevő / kőtörő
l:• – • • leányruha / leányfalu
m: – – Mátyás
n: – • néni
ny: – – • – – nyárádi járás
o: – – – órát néz 
ö: – – – • őrség vége
p: • – – • pipás pópa / pipásbácsi
q: – – • – kvá-kvá-koá
r: • – • rugócska / rigódal
s: • • • sebesen
t: – tó / tűz
u: • • – ugatás / Ubul úr
ü: • • – – üvegállvány / ügyes Ádám
v: • • • – verekedés
w: • – – wagonágy
x: – • • – Xénia szép
y: – • – – yóga légzés
z: – – • • zászlóanya / zászlójelek

2. Számok

1: • – – – – 
2: • • – – –
3: • • • – –
4: • • • • –
5: • • • • •
6: – • • • •
7: – – • • •
8: – – – • •
9: – – – – •
0: – – – – –

3. Írásjelek

Pont: • • • • • • 
Vessző: • – • – • – 
Kettős pont: – – – • • • 
Gondolatjel: – • • • • – 
Választójel: – • • • – 
Kérdőjel: • • – • • 
Összeadás jele, közlemény vége: • – • – •

4. Üzemi jelek

Felhívás: – • – • – 
Kész: – • –
Tévedés: • • • • • • • • 
Táviratvég: • • • – • – 
Megértettem: – – 
Várni: • – • • •

*mnemotechnika: Emlékezést segítő fogások, eljárások elnevezés; Bővebben: Wikipedia

Bannerek

nea

me

bethlen

nca1

      tesco