Étkezés előtt:

Édes Jézus, légy vendégünk, áldd meg, amit adtál nékünk, 
Adjad Uram, hogy jól essék, 
Jézus neve dicsértessék. Ámen. 

Étkezés után:

Aki ételt, s italt adott, annak neve, legyen áldott, 
Mi jól laktunk, hála Isten, 
Annak is adj, kinek nincsen. Ámen.


Foglalkozás előtti ima:

Mindenható Úristen, alázatos szívvel fordulok tehozzád munkám kezdetén. Nagyra törők céljaim, de gyarló az én erőm. Kérlek ezért, minden erőknek forrása, támaszd meg az én gyengeségemet és tedd eredményessé munkámat, hogy azzal, amit tanulok, a te dicsőségedet növeljem. Hazámnak és embertársaimnak javára lehessek. Add, hogy jellemem épületét minél magasabbra emeljem, szent igazságodtól és a becsülettől, soha el ne tántorodjam! Ámen. 

Foglakozás utáni ima:

Hálát adok Uram, az imént vett jókért, erős a szándékom, hogy igaz jótettek fakadjanak nyomomban. Add szándékomra áldásodat! Ámen.


Reggeli ima:

Ragyogva fénylik már a nap, 
Az Úrhoz szálljon énekünk: 
Hogy minden átkot űzzön el, 
S járjon ma mindenütt velünk! 

Már kél a fénynek csillaga: 
Esengve kérjük az Urat, 
Járjon ma mindenütt velünk, 
Ne rontsa, ártsa életünk. 

Nyelvünket fogja fékre ma, 
Ne szóljon rút perek szava; 
Szemünket védőn óvja meg: 
A hívságot ne lássa meg! 

Lakjék szívünkbe tisztaság, 
Távozzék miden dőreség; 
A testnek dölyfét törje meg 
Étel? s italban hősi fék. 

Hogy majd a nap, ha távozott, 
S az óra újra éjt hozott, 
Lemondásunk szent éneke 
Legyen az úr dicsérete! 

Dicsérjük az örök Atyát, 
Dicsérjük egyszülött Fiát 
S a lelket, a Vigasztalót, 
Most és örök időkön át. Ámen. 

Álmomból ébredve első gondom nekem, Felkeresni Téged, édes jó Istenem. Szívemből, lelkemből arra kérlek Téged, Légy velem egész nap, adj jó egészséget, Ámen. 

Esti ima:

Immár a nap leáldozott, 
Teremtőnk kérünk Tégedet, 
Légy kegyes és maradj velünk, 
Őrizzed, óvjad népedet. 

A gonosz álmok fussanak, 
És minden éji képzelet, 
Az ellent kösse meg kezed, 
Testünket, hogy ne rontsa meg. 

Add nekünk édes jó Atyánk, 
Egyszülött Krisztus add nekünk, 
Szentlélek isten, vigaszunk, 
Kegyelmes, őrző Istenünk.

Bannerek

nea

me

bethlen

nca1

      tesco