gaalgastonGyulai Gaal Gaston

1868-1932

1868-ban született és 1932 okt. 26-án halt meg. Boglári földesúr, és a Független Kisgazda Párt vezére. Ő tette Boglárt Boglárrá. Nagy értéke volt a nemzetnek: szigorú puritán lélek, következetes, céltudatos egyéniség.

Politikai pályája a koalíciós korszakban kezdődött. Mint az 1848-as eszmék meggyőződéses harcosa került be a parlamentbe, ahol csakhamar tekintélyt és népszerűséget szerzett magának úri föllépésével, nagy műveltségével és megnyerő modorával. A finom külsőségek azonban acélkemény egyéniséget takartak. Ezt igazolja az a történet is, amelyet Varga Béla mesélt róla: "- 400 menekültet mentett meg, akik a pajtájában rejtőztek. Mikor megérkezett a Prónay szakasz Boglár rablására Gaal Gaston várta őket az úton. Feltartotta a botját és megálljt kiáltott:- Ez a föld Gaal Gaston földje, ez a föld Gaal Gaston otthona! Aki az engedélyem nélkül erre a földre lép azt leütöm! - a vezető tisztek tanakodtak egymás közt, végül -félve a nép haragjától, kik nagyon tisztelték földesurukat- visszafordultak Lengyeltótiba." … "Soha senkit el nem utasítottunk, ha kellett igazolványt hamisítottunk. Gaal Gaston bátorsága adta ennek a községnek a dicső nevet: "Az üldözöttek paradicsoma".

Tagja volt a Bethlen István mögött felsorakozó egységes pártnak. Képviselőtársai tisztelete a legmagasabb pozícióba emelte: ő lett a képviselőház elnöke. Amikor azonban úgy találta, hogy a Kállay-féle adójavaslatokat nem tudja helyeselni, lemondott az elnökségről. Ettől kezdve az ellenzéki oldalon maradt. 1930-ban a megalakult Független Kisgazda Párt vezére lett, s bölcs vezetésével 1931-ben már 12 képviselőjük került a parlamentbe. Hirtelen halála előtt nagy reménységek éltették: egész pályafutása alatt azért harcolt, hogy a háború utáni magyar is olyan boldog legyen, mint a békebeli magyar.

Az országos politikán kívül Balatonboglár közéletének egyik vezetője Sümegi Vilmossal és id. Kocsis Iván építész-professzorral együtt. Régészeti és ornitológusi érdeklődésű egyéniség. A "Kopaszhegy", ma Várdomb fásítási programjának megvalósításával példát mutat a gyakorlati természetvédelemnek. Modern strandfürdőt és sétányokat létesített, megalapította a Római katolikus egyházközösséget, telket és anyagi segítséget nyújtott a templom és plébánia építéséhez. Ő indította el Varga Bélát (a község plébánosát) politikai pályáján (aki később az országgyűlés elnöke lett). Munkássága nyomán fellendült Balatonboglár.

Ezért büszkék vagyunk arra, hogy cserkészcsapatunk ennek a kiváló embernek a nevét viseli.

Bannerek

nea

me

bethlen

nca1

      tesco