Teleki Pál cserkésze, Szafi hazament

Rokonai, barátai, cserkészei, hívei, Balatonboglár lakosai, polgármestere, paptársai, a református és evangélikus közösség lelkészei, és lengyel diplomaták búcsúztatták Szőllősi Ferenc plébánost, Feri bát, Feri bácsit, Szafit, "atyát".bővebben »

Nekrológ

Pauer Sándor

Kedden este hatvanhatszor leírattam vele a nevét, tudniillik elkészültek az Ifjúsági közösségi ház tervrajzai és az egyházközség nevében Õ szignálta azokat. Nagy erõlködés árán sikerült az ágyból az asztalhoz vezetnem, de az asztalnál már elszántan rótta a sorokat, nem gyõztem a keze alá dolgozni. Azt hiszem ekkor írta le utoljára a nevét és marad örök emlék a tervdokumentáción. 60 éves mûködésének szép befejezése lehetett volna, ha kap még egy fél évet a sorstól és megépül a fiataloknak a közösen elképzelt Cserkész-ház.

bővebben »

Kedves dal

Emlékül álljon itt egy kedves dal, amit mindig megkönnyezett a cserkésztáborok végén, és amivel eztán mindig Rá emlékezünk:

Üres a tábor, most búcsúzik Tőle
A dalos ajkú sok cserkész diák.
Örömmel töltött szép napok emléke,
Szívünkben zsong még, mint tündér világ.
Amint a tábort nézem elmerengve,
Az én szívem is mintha üres lenne...
A kedves tábor vissza-vissza vár-
Üres a tábor, nincs lakója már.

Amint a tábort nézem elmerengve,
Az én szemem is mintha könnyes lenne...
A kedves tábor vissza-vissza vár-
Üres a tábor, nincs lakója már.

lap tetejére »

Feri bá
» hazament...
» nekrológ
» kedves dal