cserkésztudás

10 cserkésztörvény

1. A cserkész egyeneslelkű és feltétlenül igazat mond.
2. A cserkész híven teljesíti kötelességeit, amelyekkel Istennek, Hazájának, és embertársainak tartozik.
3. A cserkész, ahol tud, segít.
4. A cserkész minden cserkészt testvérének tekint.
5. A cserkész másokkal szemben gyöngéd, magával szemben szigorú.
6. A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz és kíméli a növényeket.
7. A cserkész feljebbvalóinak jólélekkel és készségesen engedelmeskedik.
8. A cserkész vidám és meggondolt.
9. A cserkész takarékos.
10. A cserkész testben és lélekben tiszta.

lap tetejére »

Cserkészinduló

Cserkész fel a fejjel, a harsona zeng,
Álljunk csatasorba vidáman.
Ránk vár a világ, ez a harc a mienk,
Katonái vagyunk valahányan.
Jó fegyverünk, izmos karunk,
Égő szemünk, vidám dalunk.
Amerre nézünk, megterem
A győzelem, a győzelem.

Fiúk fel a fejjel, az óra közel,
Kel a magyar éjben a hajnal,
Most kell az erős kar, a férfiú-mell,
Ezeréves acél-akarattal.
Zúg, mint a harci Trombita:
A Lomnic és a Hargita,
Értünk kiált, felénk süvölt
Az ősi föld, a drága föld.

Szabadba fiúk! A nap arca nevet,
Ott pezsdül a friss tüzes élet.
Járjuk be a mezőt, meg a rengeteget,
Szabad ott a szabadban a lélek!
Ott szemben, szívben tiszta láng,
S az Isten arca néz le ránk.
Leheletén ott megterem
Erő, szabadság, győzelem!

lap tetejére »

Magyar cserkésztörténelem

1910 A budapesti Keresztény Ifjusági Egyesület keretében megindul az első magyar cserkészcsapat.
1912 Megalakul a Magyar Cserkészszövetség. 1913 Vági tutajút: Kralovántól Komáromig 300 km utazott 105 cserkész 17 nap alatt, július 4-21-ig, 6 tutajon.
1919 Megalakul a Leánycserkészszövetség.
1922 Gróf Teleki Pál az első magyar főcserkész.
1923 Megalakul a kiscserkészet.
1924 II. Világjamboree, Dánia.
A magyar versenycsapat harmadik helyezetet nyer a nemzetközi cserkészversenyeken.
1933 IV. Világjamboree, Gödöllö. 10,000 külföldi és 20,000 magyar cserkész vett részt.
1939 Pax Ting (béketanács) leánycserkész világjamboree Gödöllön.
1942 Meghalt Teleki Pál. Kisbarnaki Farkas Ferenc lett az új magyar főcserkész.
1945 A II. világháború után otthon újjáéled a cserkészet.
1946 Németország és Ausztriában magyar cserkészcsapatok alakulnak.
1948 Kommunista nyomásra feloszlatják Magyarországon a cserkészetet.
Nyugaton megalakul a Magyar Cserkészszövetség.
1950 Kivándorlások. Magyar cserkeszcsapatok alakulnak Dél- és Észak Amerikában és Ausztráliában.
1964 Létrejön a Sík Sándor Cserkészpark, Fillmore, New York-ban, a Szövetség vezetőképzésének új központja.
1989 Pax Ting leánycserkész emléktábor Fillmore-ban. Újjáalakul a cserkészet Magyaroszágon.
Átnevezzük magunkat Külfoldi Magyar Cserkész Szövetségnek (KMCSSZ).
2000 Külföldi cserkészetünk 55. jubileuma!

Forrás: 19 sz. Hunyadi Mátyás Cserkészcsapat - Jókay Jutka

lap tetejére »

Világ cserkésztörténelem (Bi-Pi élete)

Lord Robert Stephenson Smith Baden-Powell of Gilwell

1857. febr. 22-én született. Peter Baden Powell 8. gyermeke, 6. fia
1860: B.P. apjának halála
1870: ösztöndíjasként tanul vidéken.
Szünidő: kalandozások, csónaktúrák Dél-Angliában, kenutúrák
1876: felvételt nyert a katonai Akadémiára. Alhadnagyi rangot kapott.
Brit katonai vezető, katona pedagógus. Indiában, Szudánban, majd Dél-Afrikában szolgált, a búr háború idején (1899-1902) 217 napig védte Mafeking városát.
1900: nemzeti hősként tér vissza hazájába.
1903: áthelyezik Nagy-Britanniába.
1907: a Brownsea-szigeten (La-Manche csatorna) létrehozta az 1. kísérleti cserkésztábort.
1908. jan. 24-én Birkenheadben kihirdeti a cserkészet megalakítását és megjelenteti a Scouting for boys című könyvét.
1910: tábornokként kilépett a hadseregből, hogy a cserkészetnek szentelje életét.
1910: húgával, Agnesszel megalapította az 1. lány cserkészszervezetet(Girl Guide).
1912: feleségül vette Olave St. Claire Soamest.
1916: létrehozta a 11 év alatti fiuknak a farkaskölykök szervezetet.
1920: az 1. cserkész jamboree-n közfelkiáltásra a világ főcserkészévé választották.
1922: MacLaren DeBois (ejtsd: mekláren döboá) a cserkészetnek ajándékozta a Gilwell-parkot, amely a vezetőképzés központja lett.
1928: először járt Magyarországon.
1929: a brit főrendhez tartozott.
1933: másodszor járt Magyarországon.
1938: haláláig Nyeriben (Kenya) élt.
1941. jan. 7-én halt meg. Halálakor 3 300 000 fő volt cserkész a világon.

lap tetejére »

Sík Sándor élete

Született: 1889-ben Budapesten
Gödöllőn lakott. Apja ügyvéd volt.
1898-tól a budapesti piarista gimnáziumban tanult. Még nem volt 14 éves, amikor felvételét kérte a piarista rendbe.
1910: elvégezte a budapesti bölcsészkar latin-magyarszakát.
1910: ünnepélyes szerzetesi fogadalmat tett.
1911-29: a piarista rend pesti gimnáziumában tanított. A Szegedi egyetem irodalomtörténeti szakán folytatta a tanulást.
1945: Országos Köznevelési Tanács ügyvezető alelnöke.
1947: magyar piarista rendtartomány vezetője lett. Az ekkori években államosították az egyházi iskolákat, leépítették a szerzetesrendeket. Az ötvenes években karácsony és húsvét előtti hetekben tartott vallási témájú előadásokat.
1963-ban hosszú betegeskedés után 75 évesen halt meg.
Véleménye szerint a nevelés legfőbb célja a jellemes személyiség kialakulása. A jellemnevelésnek egy idő után ösztönössé, azaz önneveléssé kell alakulnia.
„Nekünk nem katonákat kell nevelnünk… hanem elsősorban jó magyarokat, jó keresztényeket, egész embereket.”
Jellemnevelés: értelmi nevelés+ gyakorlati nevelés

lap tetejére »

Gróf Teleki Pál élete

1879. nov. 1-jén született
Erdélyi nagybirtokos
Gyermekkorát javarészt Szatmár megyében töltötte. Nemzetközi hírnevű földrajztudós, jeles professzor lett a 2 világháború között, kimagasló képességű államférfi (2szer miniszterelnök).
1913-1922-1925: az MTA tagja.
1903: egyetemi tanulmányai után doktorátusi és a földrajzi tanszéken egyházi gyakornok.
1905-10, 1915-18: alkotmánypárti képviselő.
1909-13: Földrajzi társaság igazgatója.
1910-23: Magyar Földrajzi Társaság főtitkára, majd alelnöke.
1909-ben felfigyeltek munkásságára.
1914: Egyesült Fajegészségügyi Bizottság.
1917: Népesedés Politikai Társaság és az Országos Had Hivatal elnöke.
1918-19: Területvédő Liga elnöke.
1919. máj. 3.-aug. 12: külügyminiszter.
1922: MCSSZ vezetője, de egy év múlva betegség miatt lemond.
1933: a gödöllői jamboree vezetője és főparancsnoka volt. Hosszú éveken át tanított, de nem nevezhető pedagógusnak. Telekinek nemzetnevelő szerepe volt.
1941. tavaszára kilátástalanná vált az ország politikai helyzete. A németek kötelezték a magyar kormányt, hogy támadják meg Jugoszláviát. Magyarország a németek mellett álltak volna. Teleki becstelennek érezte a döntését, ezért 1941. ápr. 3-án öngyilkos lett.

lap tetejére »

Sípjelek

Magyarázat:
'-' hosszú
'.' rövid

Vigyázz: -
Állj: . -
Előre: .
Gyülekező: - - .
Ide hozzám: . .
Megértettem: - -
Óvatosan, lassan: - - -
Sebesen, gyorsan: . . .
Vezetők hozzám: . . . -
Vészjel (SOS): . . . - - - . . .

lap tetejére »

Útjelek

feltöltés alatt...

lap tetejére »

Tűzrakás / Tűzvédelmi alapismeretek

A tűzhöz kell. oxigén, gyúlékony anyag, szikra.

A tűzrakás menete:

1, Száraz alap: avar elkotrása, vagy ha nedves a föld: tuskó, egymás mellé rakott ágak...két párhuzamosan lefektetett vastagabb fa közé: gyújtós, apró gallyakból gúla, közben hagyjunk helyet a meggyújtáshoz. (máglya vagy gúla alakban egyre vastagabb gallyak, ágak.)

2, Oltás után két keresztbe fektetett ág!

Mottó: Ne csak fát, levegőt is rakjunk a tűzre!
Jól ég: fenyő, akác, bükk, kőris, nyír, tölgy, juhar gyertyán
Rosszul ég: bodza, fűz, hárs, nyár, tiszafa.
Veszélyes is: gesztenye, gúla, máglya, polinéz, pásztor,

3, Tűzvédelmi alapismeretek:

Idegen területen a tulajdonos engedélyével rakj tüzet!
Készíts tűzhelyet!(gyeptéglázás, avar kikotrása, kővel való körülrakás, messze a fák benyúló ágaitól)
Tárolj vizet a tűznél!
Gyűjts előre elegendő tűzifát, hogy ne kelljen magára hagyni a tüzet!
Szárazság esetén fokozott óvatossággal rakj tüzet!!!

lap tetejére »

Imák

Étkezés előtt:

Édes Jézus, légy vendégünk, áldd meg, amit adtál nékünk,
Adjad Uram, hogy jól essék,
Jézus neve dicsértessék. Ámen.

Étkezés után:

Aki ételt, s italt adott, annak neve, legyen áldott,
Mi jól laktunk, hála Isten,
Annak is adj, kinek nincsen. Ámen.

Foglalkozás előtti ima:

Mindenható Úristen, alázatos szívvel fordulok tehozzád munkám kezdetén. Nagyra törők céljaim, de gyarló az én erőm. Kérlek ezért, minden erőknek forrása, támaszd meg az én gyengeségemet és tedd eredményessé munkámat, hogy azzal, amit tanulok, a te dicsőségedet növeljem. Hazámnak és embertársaimnak javára lehessek. Add, hogy jellemem épületét minél magasabbra emeljem, szent igazságodtól és a becsülettől, soha el ne tántorodjam! Ámen.

Foglakozás utáni ima:

Hálát adok Uram, az imént vett jókért, erős a szándékom, hogy igaz jótettek fakadjanak nyomomban. Add szándékomra áldásodat! Ámen.

Reggeli ima:

Ragyogva fénylik már a nap,
Az Úrhoz szálljon énekünk:
Hogy minden átkot űzzön el,
S járjon ma mindenütt velünk!

Már kél a fénynek csillaga:
Esengve kérjük az Urat,
Járjon ma mindenütt velünk,
Ne rontsa, ártsa életünk.

Nyelvünket fogja fékre ma,
Ne szóljon rút perek szava;
Szemünket védőn óvja meg:
A hívságot ne lássa meg!

Lakjék szívünkbe tisztaság,
Távozzék miden dőreség;
A testnek dölyfét törje meg
Étel? s italban hősi fék.

Hogy majd a nap, ha távozott,
S az óra újra éjt hozott,
Lemondásunk szent éneke
Legyen az úr dicsérete!

Dicsérjük az örök Atyát,
Dicsérjük egyszülött Fiát
S a lelket, a Vigasztalót,
Most és örök időkön át. Ámen.

Álmomból ébredve első gondom nekem, Felkeresni Téged, édes jó Istenem. Szívemből, lelkemből arra kérlek Téged, Légy velem egész nap, adj jó egészséget, Ámen.

Esti ima:

Immár a nap leáldozott,
Teremtőnk kérünk Tégedet,
Légy kegyes és maradj velünk,
Őrizzed, óvjad népedet.

A gonosz álmok fussanak,
És minden éji képzelet,
Az ellent kösse meg kezed,
Testünket, hogy ne rontsa meg.

Add nekünk édes jó Atyánk,
Egyszülött Krisztus add nekünk,
Szentlélek isten, vigaszunk,
Kegyelmes, őrző Istenünk.

lap tetejére »

cserkésztudás

» törvények
» cserkészinduló
» cserkésztörténelem
» cserkész
világ-történelem
» Sík Sándor
» Teleki Pál
» sípjelek
» útjelek
» tűzrakás
» imák