622GG.HU

''Én ott lakom, ahová Te nyaralni jársz!''

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

Mátyásföldi 612-esek Bogláron

E-mail Nyomtatás PDF

Augusztus 18-án szálló vendégeink voltak a cserkészotthonban, ill. a kultúrházban. A mátyásföldi 612-sek 10 fős rover alakulata 3 napos Balatont megkerülő bicajos túrán vett részt. Az első éjszakájuk Vonyarcvashegyen, a második pedig nálunk, Bogláron volt. Kora este cc. 6 órakor érkeztek meg igen fáradtan. Volt, akinek még a Tescoba se volt kedve lemenni kaját vásárolni. Nagyon sajnáljuk, hogy Boglárból csak ennyit láttak. Nevükben megköszönöm polgármester úrnak és a főigazgató asszonynak a lehetőséget elszállásolásukra. sb

 

 

Szent István és a magyar államalapítás

E-mail Nyomtatás PDF
I. István király példája és életműve halhatatlan, hiszen ő volt az első magyar király, akinek uralkodása idején megalakult a keresztény magyar királyság.

Szent István megkoronázása mérföldkő volt mind személyes sorsa, mind az ország jövője szempontjából. A korona nyílt szakítást jelentett a korábbi hagyományokkal és hozzájárult István tekintélyének növeléséhez, nemzetközi elismertetéséhez, István a nyugat-európai keresztény népek és országok közösségébe vezette népünket. A koronázási aktussal megszületett a keresztény magyar királyság, mely István államszervező munkájának és egyházpolitikájának köszönhetően később átvészelte egy ezredév megpróbáltatásait. 

István királynak új intézményeket és korábban nem ismert intézkedéseket kellett hoznia, hogy programját megvalósíthassa. A leglátványosabb és legnagyobb horderejű változás a területi alapon nyugvó közigazgatás megteremtése és működtetése volt. Az igazgatás olyan rendjét valósította meg, mely az egész társadalmat átfogta és mindenkire érvényes volt. Királyi hadsereget állított fel, adó- és járadékfizetési kötelezettséget vezetett be, mely adók az uralkodó magánkincstárába folytak be. Új rend lépett a régi szokások, a hagyomány helyébe: a magyar népjogot felváltotta a királyjog. A király rendelkezéseit oklevélbe foglalták, törvényeit lejegyezték, s ezzel kezdetét vette a világi írásbeliség kibontakozása. István király neve alatt két törvénykönyv és bennük összesen 56 cikkely maradt ránk. A törvényeket a királyság és az egyház minél teljesebb védelmére való törekvés hatja át.

 

Városi ünnepség: Aug. 20. 11:00 - Szent István szobor 

- Fotóalbum - 

Bővebben...
 

Jankovichi búcsú

E-mail Nyomtatás PDF

Jankovich üdülőtelepet az 1926-ban kezdték kiépíteni. A határároktól nyugatra a csehi nagy árok közti vasút északi oldalán túli területet Gróf Jankovich Iván adományozta saját birtokából. A harmincas évek elejére már a mai József Attila utca mindkét oldalán villák sorakoztak. Javarészt jómódú budapesti emberek tulajdonaként. Kezdeti időszakban a Boglár falu közigazgatási hatáskörén kívül eső nyaralótelep önálló közigazgatással bírt beleértve a hitélet megszervezését is. 

A tisztviselőtelep vezetősége a boglár falu elöljáróságával és a fürdőegyesülettel jó kapcsolatot ápolt. Előző írásaimban már említettem, hogy a Jankovich telep nyaralói a Balatonboglári r.k. templom építésére 15 000 pengőt adományoztak 1931-ben. A nyaraló telep állandó vendégei csak a nyári hónapokban tartózkodtak a villáikban. Kezdetekben csak a telepen rendelkezésre álló a Juliska villában, annak teraszáróltartott alkalmi miséket a tisztelendő Szentiványi Róbert atya, rossz idő esetén a tiszti kaszinó (később Halász csárda) fedett kertjében tartották meg a szentmiséket. A Jankovich telepi üdülőhelyi bizottság 1935-ben elhatározta a saját templomának megépítését. A templom a M. kir. Vallás és Tanulmányi alap, a jótékony célú M. kir. Államsorsjáték, gróf Jankovich Iván adományaiból és a hívek adakozásából épült. A terveket Sztojka József okleveles építész késztette. Az építkezést Tóth Ferenc balatonboglári és Wéber Lajos szőlősgyöröki kőművesek végezték. A templom egyhajós, a szentélye nyolcszögzáródású. A két oldalon elhelyezkedő sekrestye a kereszt felső szárát, míg a nyolcszög záródású szentély, a kereszt fejét, a hajó a hosszanti fekvése a kereszt lábat adja. A főhajó az úgynevezett vasbeton dongára feszített gerincű alkotás, mely a belső tér donga-kupolazáródású, érdekes körablak megvilágítással. A torony a nyugati oldalon a bejárathoz közel épült. Torony sapkája az erdélyi és tisza-vidéki erőd templomok mintájára hasonlít, a toronyban két kisebb harang lakik. Az építkezést 1936. augusztus 2-án fejezték be. Felszentelésének napját Nagyboldogasszonyunk ünnepnapjára 1936. augusztus 15-re tették, mely nap egyúttal a Jankovich tisztviselőtelep tízéves fennállásának ünnepe is. A felszentelést dr. Rott Nándor Veszprémi megyéspüspök celebrálta sok, igen magas beosztású fővárosi vendég jelenlétében. A boglári hitközség is kivette részét az ünnepségből. A legényegylet fúvószenekara, a leventék díszsorfalat állva, a kisiskolás leánykák a díszkapu előtt várták a vendégeket. A leányegylet a vendégek és a lakosság vendéglátásában tevékenykedtek. Igazi nép ünnepély volt. H. Iván –2014.

 

 

Jubileumi Nagytábor 2014 - Kishegyes

E-mail Nyomtatás PDF
Vajdasági Magyar Cserkészszövetség augusztus 5. és 13. között szervezi jubileumi nagytáborát. Huszonöt éve éledt újjá a vajdasági Muzslyán újra a délvidéki cserkészmozgalom. Az eltelt negyed évszázad alatt a cserkészet számos vajdasági helységbe eljutott, többek között Kishegyesre is, arra a településre, amely az idei évben a nagytábor helyszínéül szolgál. 
 
     A település mellett található Welker-tanya egy igazi alföldi ritkaság. A szántóföldek között megbúvó tanyavilág, erdők-mezők és kis tavak tartalmas cserkészprogramokhoz nyújtanak ideális helyszínt. 
 
     A tábor keretmeséje a Délvidék újratelepítése lesz, amely a XVIII. században zajlott le. Károly király kezdeményezte a török által megtépázott délvidék betelepítését, amelynek következtében számos népcsoport érkezett ide és a kulturájával színesebbé tette az akkori Bácskát és Bánságot. Mária Terézia királynő számos kiváltságot adományozott az itt élőknek., az ő uralkodása idején szaporodtak meg a magyar falvak és érkeztek a tehetősebb magyar kereskedők családjai az újra felemelkedő magyar városokba. 

 


Oldal 1 / 78