622GG.HU

''Én ott lakom, ahová Te nyaralni jársz!''

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

Gyere velünk Cserkész-ni!

E-mail Nyomtatás PDF

Újonc toborzó nyílt napok
szeptember 6-án és 13-án délelőtt 9-től 12 óráig a Kultúrház udvarán!

Régóta gondolkozol azon, hogy cserkész szeretnél lenni? Hallottál a zöld nyakkendős fiúkról és lányokról, de nem merted megkérdezni, kik ők? Érdekel, mi vár rád, ha cserkész leszel?

Mit gondolsz, lenne bátorságod részt venni egy éjszakai túrán? Szívesen táboroznál a barátaiddal napokon át az erdőben? Megtanulnál olyan dolgokat, ami egész életedben a hasznodra lesz? 

Gyere és indítsd útjára életed legnagyobb kalandját!

A cserkészeknél életre szóló közösség, barátok és a legnagyobb kaland vár rád, amivel valaha találkoztál!

Csupa élmény, játékok, táborok, természetjárás, sport és vagányság egybe gyúrva, egy életformává. 

Mit csinálunk?

A magyarországi cserkészmozgalom célja, hogy a társadalmat olyan életrevaló, elkötelezett, felelős, egészséges polgárok alkossák, akiknek fontos, hogy önmaguk folyamatos nevelése által az Isten felé növekedjenek. Ennek érdekében életmodellt nyújtunk, illetve ifjúságnevelést végzünk önkénteseink segítségével. Magyarországon a helyi közösségekkel együttműködve 7 éves kortól mindenki számára nyújtjuk ezt, aki nyitott elveinkre és közössége életében tevékenyen részt vállal. Mindehhez saját nem-formális nevelési módszerünket, a cserkészmódszert hívjuk segítségül, amely a következő elemekből áll:

- a kisközösségi (őrsi) rendszer,

- fogadalom és törvények,

- a cselekedve tanulás,

- folyamatos és ösztönző, vonzó és hasznos programok főként a természetben,

- a magyar kultúra ápolása különös tekintettel népi hagyományainkra. A cserkészet pedagógiai alapjait több, mint 100 éve fektette le az angol Robert Baden-Powell, de kiscsoportos rendszeren és cselekedve tanuláson alapuló cserkészmódszer aktuálisabb, mint valaha! 

- Fotóalbum - 

Tisztelt szülők, tanárok; kedves gyerekek!

Bagi Friderika vagyok, idén nyáron végeztem a balatonboglári általános iskolában. A boglári 622. számú Gaal Gaszton cserkészcsapat őrsvezetőjeként engedjék meg, hogy pár szót szóljak a cserkészetről. 

A cserkészet önkéntes, politikamentes, vallásos ifjúságnevelő szervezet. 

A cserkészet tehát ingyenes. Számunkra a cserkészet életforma és kötelességünknek érezzük, hogy mindazt a tudást, élményt, szeretetet átadjuk a következő generációnak, melyben őrsvezetőink minket is részesítettek.

A cserkészek nemes célért küzdenek. Igazabb, jobb emberré akarnak válni. Olyan emberré, kinek tetteit Isten irányítja. Szeretettel és segítőkészen fordulnak embertársaik felé. Hazájukat tisztelik, és annak javát szolgálják.

Úgy vélem, napjainkban óriási szükség van a cserkészetre. A megélhetésért való küzdelemben családok szakadnak szét. A technika vívmányainak köszönhetően, alig jön létre személyes kapcsolat ember és ember között. A gyerekek természettől távol töltik szabadidejüket. Nemzeti hagyományainkat, népi kultúránkat alig ismerő fiatalok nőnek fel.

Manapság egyre inkább eltűnni látszik a különbség a gyermeklét és a felnőttvilág között. A gyerekek korán önálló részeivé válnak a fogyasztói társadalomnak. Az iskolában a hihetetlen mennyiségű információözön mellett, alig jut idő beszélgetésre, közösségformálásra.

Baj van a társadalommal. Nem hagyjuk élni a gyermekeinket, és ezzel tesszük a lehető legnagyobb kárt bennük

A cserkészet nem tartozik a hivatalos, iskolai oktatáshoz, de sajátos nevelési céljaival és módszereivel kiválóan kiegészíti azt. 

A cserkészet értéket teremt. Cserkészvezetőként azon dolgozom, hogy a jövő felnőttei, hazájukat becsülő, családszerető, felelősségteljes, jellemes emberek legyenek. 

A cserkészet játék. A cserkészfoglalkozások célja az élményszerzés, valamint a vidám, baráti, szeretetteljes légkör megteremtése. 

A cserkészetben mindennek helye van, ami a gyermekeket érdekli. A cserkészek testvéri közössége otthonként szolgál a fiatalok számára. Itt mindenki fontos, mindenki értékes. Mindenki olyan feladatot kap, amihez a legjobban ért. 

A gyerekek megtanulják, hogyan boldoguljanak egyedül a természetben, gyakorlati tudásra tesznek szert, megismerik népi hagyományainkat. 

Minden szombaton 9:00-kor a Kultúrház mögött található cserkészotthonunkban őrsi foglalkozást tartunk. A 6-8 fős őrsöket pár évvel idősebb őrsvezető vezeti. A lányok őrsvezetői mi leszünk a fiúké: Füleki Dávid, Tápi Bálint, Huszka Szabolcs.

Az őrsi foglalkozásokon rengeteget játszunk, csomózást tanulunk, fából építményeket készítünk, a fiúk bunkert építenek, túlélő technikákat tanulnak a természetben. Sokat éneklünk, túrázunk, főzünk, tábortüzet rakunk, sátrazunk, rovásírást, elsősegélyt tanulunk. Mesés őrsi órákat tartunk: van, hogy boszorkánynak öltözünk, és bájitalt főzünk. Van, hogy vadászként vaddisznóra vadászunk, van, hogy őseink ruházatában íjászkodunk, vagy mesterszakácsként 3 fogásos ebédet főzünk stb. Minden nyáron 11 napra az ország különböző részein táborozunk. Sátrat verünk, trombitaszóra ébredünk, asztalt, padot építünk, lavórban fürdünk, túrázunk, játszunk.

A cserkészek tiszteletet, becsületet, fegyelmet tanulnak. Olyan erényekre tesznek szert, melyeket emberi kapcsolataik során kamatoztathatnak.

A legtöbb cserkész úgy érzi, hogy rátalált arra a közösségre, ahol igazán jól érzi magát, ahol igazán önmaga lehet. Cserkészfoglalkozásokra önszántukból, örömmel járnak a gyerekek. Érzik, hogy ez a közösség más, mint a többi, több valamivel.

A magyar cserkészek célja, hogy emberebb emberek, és magyarabb magyarok legyenek.

A fiatalok jelentik a jövőt!

Gyertek következő szombaton 9 órakor a Kultúrház udvarára, ahol találkozhattok a cserkészekkel és egész délelőtt játszhattok velük.

Kérem, akiben szavaink nyomot hagytak és érdeklődnek a cserkészet iránt, jöjjenek ide hozzánk az évnyitó után szórólapért, valamint bátran forduljanak hozzánk kérdéseikkel.

 

Mátyásföldi 612-esek Bogláron

E-mail Nyomtatás PDF

Augusztus 18-án szálló vendégeink voltak a cserkészotthonban, ill. a kultúrházban. A mátyásföldi 612-sek 10 fős rover alakulata 3 napos Balatont megkerülő bicajos túrán vett részt. Az első éjszakájuk Vonyarcvashegyen, a második pedig nálunk, Bogláron volt. Kora este cc. 6 órakor érkeztek meg igen fáradtan. Volt, akinek még a Tescoba se volt kedve lemenni kaját vásárolni. Nagyon sajnáljuk, hogy Boglárból csak ennyit láttak. Nevükben megköszönöm polgármester úrnak és a főigazgató asszonynak a lehetőséget elszállásolásukra. sb

 - Fotóalbum - 

 

 

Szent István és a magyar államalapítás

E-mail Nyomtatás PDF
I. István király példája és életműve halhatatlan, hiszen ő volt az első magyar király, akinek uralkodása idején megalakult a keresztény magyar királyság.

Szent István megkoronázása mérföldkő volt mind személyes sorsa, mind az ország jövője szempontjából. A korona nyílt szakítást jelentett a korábbi hagyományokkal és hozzájárult István tekintélyének növeléséhez, nemzetközi elismertetéséhez, István a nyugat-európai keresztény népek és országok közösségébe vezette népünket. A koronázási aktussal megszületett a keresztény magyar királyság, mely István államszervező munkájának és egyházpolitikájának köszönhetően később átvészelte egy ezredév megpróbáltatásait. 

István királynak új intézményeket és korábban nem ismert intézkedéseket kellett hoznia, hogy programját megvalósíthassa. A leglátványosabb és legnagyobb horderejű változás a területi alapon nyugvó közigazgatás megteremtése és működtetése volt. Az igazgatás olyan rendjét valósította meg, mely az egész társadalmat átfogta és mindenkire érvényes volt. Királyi hadsereget állított fel, adó- és járadékfizetési kötelezettséget vezetett be, mely adók az uralkodó magánkincstárába folytak be. Új rend lépett a régi szokások, a hagyomány helyébe: a magyar népjogot felváltotta a királyjog. A király rendelkezéseit oklevélbe foglalták, törvényeit lejegyezték, s ezzel kezdetét vette a világi írásbeliség kibontakozása. István király neve alatt két törvénykönyv és bennük összesen 56 cikkely maradt ránk. A törvényeket a királyság és az egyház minél teljesebb védelmére való törekvés hatja át.

- Fotóalbum - 

Bővebben...
 

Jankovichi búcsú

E-mail Nyomtatás PDF

Jankovich üdülőtelepet az 1926-ban kezdték kiépíteni. A határároktól nyugatra a csehi nagy árok közti vasút északi oldalán túli területet Gróf Jankovich Iván adományozta saját birtokából. A harmincas évek elejére már a mai József Attila utca mindkét oldalán villák sorakoztak. Javarészt jómódú budapesti emberek tulajdonaként. Kezdeti időszakban a Boglár falu közigazgatási hatáskörén kívül eső nyaralótelep önálló közigazgatással bírt beleértve a hitélet megszervezését is. 

Bővebben...
 


Oldal 1 / 78