logoAz Aradi tizenhármak - inkább tizenhatok? - 170. évfordulójára a csapatmegemlékezést a boglári zsidó temetőben Lövényi Izidor 48-as honvéd hadnagy síremléke előtt tartottuk.


Előtte a sír környékét megtisztítottuk az elvadult cserjéktől, a márványköveket lemostuk. A megemlékezést követően a Somogy Megyei Temetkezési Vállalt nyilvántartásában szereplő két 48-as személyhez köthető sírt felkutattuk és megtisztítottuk itt a zsidó temetőben.


- Fotóalbum -

- Jelenléti ív -