logo2004. márc. 15-én az Országzászlónál megrendezett megemlékezés után a Lengyel-Magyar barátság házában egy Rendkívüli Képviselői gyűlés keretei között került sor a Város elismerő díjainak átadására.

Szöllősi Feri-bá parancsnoki beszéde a Balatonboglári 622. Gaal Gaston cs.cs. "Közszolgálati díj" átvétele alkalmából:


Tisztelt Városi Önkormányzat!

Tisztelt Polgármester Úr!

Kedves Ünneplő Közönség!


A Balatonboglári 622. Gaal Gaston cserkészcsapat parancsnokaként állok itt, tisztjeimmel és csapatom egy részével, a nagyon megtisztelő "Közszolgálati díj" átvétele alkalmából.

Cserkészmozgalmunk megálmodója és megvalósítója: Lord Baden Powel angol tábornok, aki tapasztalta a Délafrikai búr háború alkalmával, hogy milyen jó segítség volt a hadseregnél az ifjúság, -lemondott magas katonai rangjáról, hogy teljesen az ifjúság vezetésére fordíthassa életét.

Hosszú és sikeres munkája és élete végén úgy búcsúzott cserkészeitől: "Nagyon boldog életem volt és azt szeretném, hogy nektek is ilyen boldog életetek legyen. A helyes út a boldogság eléréséhez az, ha másoknak szereztek boldogságot. Kíséreljétek meg ezt a földet egy kicsit jobb állapotban hátrahagyni, mint ahogy találtátok."

Meg is adta a helyes út elérésének módját az által, hogy tíz törvényben rögzítette a cserkészek feladatát.-Ennek a tíz törvényken harmadik pontja imigyen szól: "A cserkész, ahol tud segít!"

Igen! A cserkész nemcsak cserkésztestvéreinek, hanem a köznek is jó lélekkel, készségesen segít. Ott és úgy, ahol és ahogyan erre szükség van. Nem tolakszik, nem erőszakolja rá segítségét másokra, de kész egyetlen kérésre, azonnal, szinte felpattanva odasietni, ahova hívják.

Nem véletlen, hogy a cserkészvezető fegyvere a síp. Mely, ha megszólal, a cserkész azonnal ugrik és oda siet, ahova irányítják. -Nagyon jól tudják ez a cserkészeink egy-egy nyári nagytáborozás idején megtapasztalva.

Most ezután ne csodálkozzanak a Kedves Ünneplő Vendégek, ha nagyon megfelelő nevű jutalmazásban részesül csapatunk: "Közszolgálati díj!"

Köszönjük mindazoknak kedves figyelmét, jóindulatát, akik ennek a megtisztelő díjnak nekümkadását szorgalmazták.

Mi pedig ígérjük, hogy ezután is azon leszünk, hogy méltók legyünk erre a megtiszteltetésre, és cserkészifjúságunk szolid büszkeséggel, öntudattal örülhessünk annak, hogy a világon legjobb ifjúsági mozgalom tagjai lehetnek.

Mindnyájuknak kíván minden cserkészem: Jó Munkát!

- Fotóalbum -

Bannerek

tesco

 

nea

Csapatunk programjainak megvalósítását a
Nemzeti Együttmüködési Alap támogatása
segíti.

esza logo

nca1