logoImmár 8. alkalommal gyűlt össze  a csapat apraja-nagyja, hogy egy fergeteges bál keretében elűzze a telet és a sötétséget és megünnepelje a közelgő tavaszt.

 

Pauer Sándor csapatparancsnok Báli köszöntője:

Nagy tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, abban a reményben, hogy egy gondtalan estét tölthetünk el gondokkal terhelt mindennapjainkban.

Szorongva, vegyes érzésekkel készültem a mai napra és visszagondolva a korábbi báljainkra, ez az érzésem egyre mélyülő. Immár a mai, a 8. cserkészbálunk – 2002-ben tartottuk az elsőt –  és felelősségteljesen kijelenthetem, minden évben egyre nehezebben kivitelezhető esemény, de nem anyagi okok miatt. Értékét vesztett, latergiába döntött, kilátástalannak látszó világunk, cserkészetünket is elérte. 2002-ben a bál egy nagy cserkésztalálkozó volt, szinte mindenki megjelent, aki a csapatban megfordult, sőt egyik alkalommal még a siófoki cserkészek is emelték a bál színvonalát. Ma sajnos mindezeket nem élhetjük át. Őrseink felbomlottak, a kiképzett őrsvezetőink adhok jelennek meg a szombatonkénti foglalkozásokon, csak a két tiszt tart foglakozásokat heti rendszerességgel. Egyetlen reményem, hogy az idei 7 őrsvezető jelölt, a kiképzésük végeztével, aktivizálja magát, és a csapatszellemet megerősíti. Na meg persze kellenének újoncok is, miközben az iskolások száma egyre fogy.

Na, de most a mulatozás ideje van, rakjuk félre a gondokat.  Mindenkinek kiadós táncot, evést-ivást kívánok, akár hajnalig is.
Egyetlen mondatot engedjenek még meg. Holnap a 10 órai mise keretében emlékezünk meg Szőllősi Atya születésnapjáról, amire egyenruhában várjuk a cserkészeket, meg természetesem mindenkit.

Végül köszönetet mondunk a helyi és környékbeli vállalkozóknak a felajánlott tombolatárgyakért.

Ennek a kicsit szomorú felütés ellenére, igazán kívánok egy gondtalan estét mindenkinek,

Köszönöm a figyelmüket!

- Fotóalbum -