Étkezés előtt:

Édes Jézus, légy vendégünk, áldd meg, amit adtál nékünk, 
Adjad Uram, hogy jól essék, 
Jézus neve dicsértessék. Ámen. 

Étkezés után:

Aki ételt, s italt adott, annak neve, legyen áldott, 
Mi jól laktunk, hála Isten, 
Annak is adj, kinek nincsen. Ámen.


Foglalkozás előtti ima:

Mindenható Úristen, alázatos szívvel fordulok tehozzád munkám kezdetén. Nagyra törők céljaim, de gyarló az én erőm. Kérlek ezért, minden erőknek forrása, támaszd meg az én gyengeségemet és tedd eredményessé munkámat, hogy azzal, amit tanulok, a te dicsőségedet növeljem. Hazámnak és embertársaimnak javára lehessek. Add, hogy jellemem épületét minél magasabbra emeljem, szent igazságodtól és a becsülettől, soha el ne tántorodjam! Ámen. 

Foglakozás utáni ima:

Hálát adok Uram, az imént vett jókért, erős a szándékom, hogy igaz jótettek fakadjanak nyomomban. Add szándékomra áldásodat! Ámen.


Reggeli ima:

Ragyogva fénylik már a nap, 
Az Úrhoz szálljon énekünk: 
Hogy minden átkot űzzön el, 
S járjon ma mindenütt velünk! 

Már kél a fénynek csillaga: 
Esengve kérjük az Urat, 
Járjon ma mindenütt velünk, 
Ne rontsa, ártsa életünk. 

Nyelvünket fogja fékre ma, 
Ne szóljon rút perek szava; 
Szemünket védőn óvja meg: 
A hívságot ne lássa meg! 

Lakjék szívünkbe tisztaság, 
Távozzék miden dőreség; 
A testnek dölyfét törje meg 
Étel? s italban hősi fék. 

Hogy majd a nap, ha távozott, 
S az óra újra éjt hozott, 
Lemondásunk szent éneke 
Legyen az úr dicsérete! 

Dicsérjük az örök Atyát, 
Dicsérjük egyszülött Fiát 
S a lelket, a Vigasztalót, 
Most és örök időkön át. Ámen. 

Álmomból ébredve első gondom nekem, Felkeresni Téged, édes jó Istenem. Szívemből, lelkemből arra kérlek Téged, Légy velem egész nap, adj jó egészséget, Ámen. 

Esti ima:

Immár a nap leáldozott, 
Teremtőnk kérünk Tégedet, 
Légy kegyes és maradj velünk, 
Őrizzed, óvjad népedet. 

A gonosz álmok fussanak, 
És minden éji képzelet, 
Az ellent kösse meg kezed, 
Testünket, hogy ne rontsa meg. 

Add nekünk édes jó Atyánk, 
Egyszülött Krisztus add nekünk, 
Szentlélek isten, vigaszunk, 
Kegyelmes, őrző Istenünk.

Útjelek elhelyezésére sok lehetőség van. Rengeteg kezünk ügyébe kerülő tárgyat/anyagot felhasználhatunk e célból. Rajzolhatunk a homokba, kirakhatjuk faágakból, készíthetjük kövekből, fűcsomókat köthetünk össze...
Az alapszabály, hogy a jelet úgy helyezzük el, hogy lehetőleg csak az vegye észre, aki keresi, és más ember vagy állat tönkre ne tehesse.

Letöltés(pdf) >>

 

Bújj el 

bujj el

Hazamentem

haza mentem

Várj itt!

varj itt

Jó út

 jo ut

Jó víz*

jo viz*Jó víz: H2O - két hidrogén és egy oxigén molekula alkot egy hármast a tiszta vízben;  **Rossz víz: H2O+ valami más is - valami olyan van a vízben, ami nem odavaló.

Itt táborozunk

itt taborozunk

Menj haza!

menj haza

Levél három lépésre

(a "dobozban" lévő függőleges vonalak
a lépések számát jelölik)
level harom lepesre

Rossz út

 rossz ut

Rossz víz**

rossz viz

A morzejeleknek négy fajtája ismeretes:a betűjegyek, a számjegyek, az írásjelek, és az üzemi jelek.
A morzejelek megtanulása közben nagy segítségre lehet,ha a jeleket csoportosítva tanuljuk, pl.: e= • , i= • • , s= • • • stb. Talán még sokall könnyebb a tanulás, ha mnemotechnikai*  módon a jelek helyett a rájuk jellemző szavakat tanuljuk meg. PL. ha a pontot rövid,és a vonást hosszú szótaggal helyettesítjük és a szó olyan betűvel kezdődik, mint amilyen betűt jelent, ilyen szavakat alkothatunk: b= – • • • békababa; c= – • – • céklarépa.
A tanulást és gyakorlást igen megkönnyíti,ha a pontot röviden "ti", a vonást pedig "tá" szótaggal mondjuk. A "p" betűnél például nem azt mondjuk, hogy "pont-vonás-vonás-pont", hanem azt, hogy: "ti-tá-tá-ti". 

Letöltés(pdf) >>

Magyarázat:

' – ' hosszú (tá)
' • ' rövid (ti)

Sípjelek:

Vigyázz: – 
Állj: • – 
Előre: • 
Gyülekező: – – • 
Ide hozzám: • • 
Megértettem: – – 
Óvatosan, lassan: – – – 
Sebesen, gyorsan: • • • 
Vezetők hozzám: • • • – 
Vészjel (SOS): • • • – – – • • •

Morzejelek:

1. Betűk

a: • – agár
á: • – – • – ajándékozás / akácméznyalás
b: – • • • békababa
c: – • – • céklarépa
d: – • • Dánia
e: • eb
é: • • – • • evezőnyele / ez az É jele
f: • • – • falitábla
g: – – • gázkályha
h: • • • • hepehupa
i: • • Ibi / ima
j: • – – – japáncsászár
k: – • – kártevő / kőtörő
l:• – • • leányruha / leányfalu
m: – – Mátyás
n: – • néni
ny: – – • – – nyárádi járás
o: – – – órát néz 
ö: – – – • őrség vége
p: • – – • pipás pópa / pipásbácsi
q: – – • – kvá-kvá-koá
r: • – • rugócska / rigódal
s: • • • sebesen
t: – tó / tűz
u: • • – ugatás / Ubul úr
ü: • • – – üvegállvány / ügyes Ádám
v: • • • – verekedés
w: • – – wagonágy
x: – • • – Xénia szép
y: – • – – yóga légzés
z: – – • • zászlóanya / zászlójelek

2. Számok

1: • – – – – 
2: • • – – –
3: • • • – –
4: • • • • –
5: • • • • •
6: – • • • •
7: – – • • •
8: – – – • •
9: – – – – •
0: – – – – –

3. Írásjelek

Pont: • • • • • • 
Vessző: • – • – • – 
Kettős pont: – – – • • • 
Gondolatjel: – • • • • – 
Választójel: – • • • – 
Kérdőjel: • • – • • 
Összeadás jele, közlemény vége: • – • – •

4. Üzemi jelek

Felhívás: – • – • – 
Kész: – • –
Tévedés: • • • • • • • • 
Táviratvég: • • • – • – 
Megértettem: – – 
Várni: • – • • •

*mnemotechnika: Emlékezést segítő fogások, eljárások elnevezés; Bővebben: Wikipedia

Bannerek

nea

me

bethlen

nca1

      tesco